Informationstillfälle om offentlig upphandling via e-Avrop - 15.5.2019

Åländska myndigheter köper varor och tjänster för miljonbelopp varje år och enligt gällande EU direktiv ska offentlig sektorn använda sig av ett elektroniskt upphandlingsverktyg vid upphandling.

Åda Ab arrangerar därför, i samarbete med Ålands Landskapsregering och Ålands Näringsliv, en upphandlingsdag som riktar sig både till er som lämnar anbud på upphandlingar och till er som upphandlar.

För närmare information – se bifogad inbjudan.

Välkomna med er anmälan, senast 10 maj 2019 via Ålands näringsliv https://www.lyyti.fi/reg/Offentlig_upphandling_via_eAvrop_9015

Om du har frågor - kontakta IT-supportchef Monica von Frenckell, +358 40 1678773 eller monica.vonfrenckell@ada.ax