Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Åda Ab – OBSERVERA NYTT DATUM!

På begäran av ägaren, Ålands landskapsregering skjuts Åda Ab:s bolagsstämma upp. Nytt datum för stämman är måndag 29 juni 2020 kl. 15:00 i konferensrum Klinten, iTiden. Se bilagd ny kallelse.

Vi ber er vänligen anmäla er på nytt och hur ni kommer att närvara senast onsdag 24 juni 2020. Om ni önskar närvara via Teams sänder vi en kalenderinbjudan efter er anmälan.