Katarina Donning lämnar Åda Ab och tjänsten som vd den 31 augusti

Åda Ab meddelar idag att vd Katarina Donning har informerat styrelsen om att hon lämnar bolaget och sin tjänst som Vd den 31 augusti 2022.

Katarina Donning har verkat som vd för bolaget sedan 1 januari 2017.

“Mitt uppdrag då jag steg på som vd var att utveckla bolaget, våra processer, vår IT‐leverans och sörja för en stabil ekonomi, vilket nu till stora delar är klart. Det finns kontinuitet inom ledarskapet och stor kunskap hos personalen, bolaget har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas i linje med ett samstämmigt uppdrag från ägarna. Det är förstås ledsamt att lämna den fantastiska personalen och det #TeamÅda som svetsats samman under de år då vi jobbade som mest med vår förändringsresa mot att bli en proaktiv IT‐leverantör, men det känns som att nu är det rätt läge för att gå vidare med nya utmaningar.”, säger Katarina Donning.  

Under Katarinas ledning har Åda utvecklats på ett fantastiskt sätt i enlighet med de uppsatta målsättningarna.

“Det är glädjande att konstatera att Åda idag är ett kompetent IT‐bolag som är finansiellt stabilt, har tydliga processer och levererar IT av god kvalitet. Katarina lämnar över ett bolag med mycket goda förutsättningar att fortsätta leverera enligt uppdraget från Ådas ägare.”, säger Anna Dahlman, styrelsemedlem sedan 2016.

Åda kommer nu att påbörja processen för att hitta en ny Vd.  

“Styrelsen har påbörjat sökandet efter en ny Vd till Åda, där vi nu kommer att se framåt och definiera en profil som kan ta Åda till nästa steg i sin utvecklingsresa. Åda fortsätter, och ska utvecklas till att bli ännu bättre som det offentliga Ålands IT‐partner inom drift och IT tjänster genom sin engagerade och kompetenta personal.”, säger Andreas Perjus, styrelseordförande.