Lite förändringar hos oss...

Från och med september 2019 har det skett vissa förändringar hos oss på Åda, både gällande organisationsstruktur och lokalplacering.

De tidigare avdelningarna Drift och IT-support bildar nu tillsammans en ny operativ IT-avdelning som leds av vår operativa IT-chef. Den operativa IT-personalen arbetar verksamhetsövergripande men är uppdelade i team med olika ansvarsområden; First Line, Arbetsplats, Applikation och Kapacitet . Teamen är ledda av teamledare - kontaktuppgifter till dem kan du hitta här.

Hela den operativa IT-avdelningen sitter nu på våning 2 i iTiden med ingång via huvudentrén - ta trappan upp från restaurangen. Ringklocka finns vid dörren.

Projektavdelningen och administrationen är placerade i Ådas lokaler på våning 1. Ombyggnation av våning 1 kommer att ske under september-oktober varför vi ber alla besökare till våning 1 att under den tiden gå in via östra ingången (mot alarmcentralen).

Publicerad 11.9.2019
Uppdaterad 11.9.2019