Ny styrelse för Åda Ab

Åda Ab ordnade bolagsstämma tisdag 14 juni 2016 där även bolagets styrelse väljs. Styrelsen kan enligt bolagsordningen bestå av högst åtta medlemmar, inklusive ordförande.

För perioden 2016-2017 valde bolagsstämman att styrelsen ska bestå av fem medlemmar enligt följande:

Anders Wiklund, ordförande

Runa Tufvesson
Petri Carlsson
Katarina Donning
Kristian Eriksson