Ny teamstruktur på Åda från 1.9.2021

Åda Ab genomför en mindre omorganisation inom Operativa IT-avdelningen fr.o.m. 1.9.2021. Omorganisationen innebär ingen större förändring för våra kunder men vi vill informera om hur Operativa IT-avdelning är strukturerad och vem som är teamledare för respektive team.

Operativ IT-chef Marina Ekqvist
Driftsansvarig Sven Sjöblom

Team Support & Klient (PORT)
Teamledare Monica von Frenckell

Team Server & Applikation (SAPP)
Teamledare Fredrik Pettersson

Team Nätverk (NET)
Teamledare Kaj Sundström

Kontaktuppgifter till teamledarna hittar ni på https://www.ada.ax/om-ada/teamledare

Kontaktuppgifter till Operativ IT-chef och driftsansvarig finns på https://www.ada.ax/om-ada/ledningsgrupp

Som kund/ägare kan du få en annan kontaktperson än tidigare i vissa frågor men i övrigt riktas ärenden som tidigare i första hand till First Line på 12 900 eller via vår helpdesk helpdesk@ada.ax.