Nytt alarmsystem för Alarmcentralen

Åda Ab har under år 2017, på uppdrag av polismästare Maria Hoikkala vid Ålands polismyndighet, upphandlat ett nytt in- och utalarmeringssystem till Alarmcentralen i Mariehamn. Upphandlingskontraktet tilldelades Insta DefSec Oy den 2.1.2018. Åda Ab tecknade den 29.3. leverans- samt driftsavtal med leverantören och i och med avtalstecknandet startades implementationen som förväntas pågå fram till år 2020.

Insta Response™, som det nya systemet heter, skapar helt nya förutsättningar för Alarmcentralen vad gäller hög säkerhet och modern teknik för in- och utalarmering.

”Att implementera ett nytt system har länge varit ett stort behov”, säger Karl Nordlund Alarmmästare vid Alarmcentralen. ”Vinnande leverantör erbjuder en helhetslösning som uppfyller våra hårt ställda krav gällande tekniska möjligheter, kvalitetssäkring, redundans och arbetsmiljö för operatörerna. Vi är mycket nöjda.”

Alarmcentralens kommande nödcentralsystem är baserat på samma produktfamilj -  Insta Response™ - som finska Nödcentralverkets motsvarande system ERICA. Nödcentralverksamheten och det täta myndighetssamarbetet gör Finland till en global föregångare på området. Insta Response™ uppfyller alla de hårda krav som denna verksamhet förutsätter och stöder också kommande vidareutveckling. Insta Response™ har därför också väckt märkbart intresse på internationella mässor och utställningar.

”Alarmcentralens system utgör tillsammans med ERICA en avgörande bas för vår strävan att inta världen med Insta Response™. Och samtidigt garanterar framgång för vår produkt en lång och stabil framtid för Alarmcentralens system”, säger vice VD Jari Mielonen på Insta DefSec Oy.

Insta DefSec Oy, en del av det finländska familjeföretaget Insta Group, är ett oberoende och erfaret hightech-företag  specialiserat på att trygga centrala delar av samhällets säkerhet. Kärnan i vårt kunnande är försvarssystem, nöd- och alarmcentrallösningar samt cyber- och informationssäkerhet. Mer information om Insta DefSec på adressen www.instadefsec.fi.

Ytterligare information:

Katarina Donning, Åda Ab, +358 40 840 9563

Maria Hoikkala, Ålands Polismyndighet, +358 40 574 0590

Vice VD Jari Mielonen, Insta DefSec Oy, +358 40 703 8383