Offentliga Åland förbereder för e-tjänster

Offentliga Åland förbereder för e-tjänster

Ålands landskapsregering har tillsammans med kommunerna och Åda Ab tagit ett stort kliv framåt för det digitala Åland i ett omfattande och lyckat samarbete med Befolkningsregistercentralen (BRC). Projektet går under arbetsnamnet Å-KaPA.

Under våren och sommaren 2017 pågick ett stort arbete med att få in alla de offentliga åländska tjänsterna i offentliga Finlands gemensamma servicedatalager. Detta för att göra det enklare för dig som medborgare då du söker fram information om allt från barnbidrag till kommunernas offentliga badstränder.

Tidigare behövde du som medborgare först veta vem som tillhandahåller den tjänst du söker och sedan ta reda på var du kan tänkas hitta informationen. Nu finns det en portal som tar fram detta åt dig, enkelt och smidigt, säger Katarina Donning, vd för Åda Ab som driver projektet. Du behöver bara skriva in exempelvis ”bygglov Finström ” eller ”Avbytarstöd” och får fram all information du behöver - som vem du kontaktar, när denna kan kontaktas samt de blanketter som kan tänkas behövas för utförandet och vart de skall skickas. Nästa steg är att utveckla en e-tjänstplattform där arbetet med att ta fram e-formulär redan är påbörjat. Det som även lanseras under våren är av- och påställning av fordon vid Motorfordonsbyrån där suomi.fi-tjänstens identifiering kommer användas.

Att Åland är en del av servicedatalagret är ett stort kliv framåt i vår digitala utvecklig, säger projektets beställare Dan E Eriksson vid Ålands landskapsregering. Samarbetet med BRC öppnar många dörrar till framtidens digitala värld och gör det säkert, enkelt och smidigt för ålänningen att få tillgång till alla offentliga tjänster på ett och samma ställe.

Den gemensamma portalen är redan i bruk, där alla medborgare i dag har möjlighet att skapa sin egen profil för att få tillgång till alla offentliga tjänster med bara en inloggning med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort.

e-a land.ax

Under våren 2018 kommer en åländsk ingångssida till portalen att lanseras – e-aland.ax. Åland har fördelen att agera som BRC:s pilotprojekt i detta arbete, vilket leder till kontroll över kravställning gällande upplägget. Kostnaderna står BRC för. Ålänningarna kommer redan från start ha en betydande roll i utformningen av denna ingångssida. En testgrupp på 30 personer kommer att bildas, främst genom att olika organisationer och föreningar kommer att kontaktas för att hitta intresserade personer men man kommer även att göra ett slumpvist urval bland allmänheten, troligen genom att värva människor på stan. För testgruppen gäller det att identifiera de områden som fungerar bra och vad som behöver förbättras – detta för att säkerställa att sidan är anpassad för just medborgaren.

Samarbetet leder till att vi på Åland kan trygga vår identitet och behålla vår åländska prägel samtidigt som vi drar full nytta av det finländska digitala arbetet. All uppdatering och vidareutveckling kommer finska staten att stå för – och vi på Åland får följa med på resan, berättar Terese Flöjt, som sitter i projektets styrgrupp från Mariehamns stads sida. Det kommer även finnas en åländsk testgrupp för att se att önskemål och behov från ålänningarna uppfylls.

På BRC är vi mycket glada över att få jobba med just Åland i det här projektet. Landskapet har länge varit en fungerande helhet vilket är ett bra utgångsläge när vi skapar landskapssidor som ska betjäna medborgarna i hela Finland nu och i framtiden, säger Cecilia Mickos som är konsult på KPMG men jobbar med suomi.fi-servicedatalagret och de kommande landskapssidorna. Vi litar på att vi tillsammans med projektets åländska styrgrupp och testgruppen kan skapa en sida vars botten kan tillämpas på resten av landskapen i Finland men framförallt uppfyller sitt syfte gentemot ålänningarna. Cecilia intygar att samarbetet med de åländska myndigheterna gällande suomi.fi-tjänsterna hittills fungerat jättebra så projektets fortsättning ser lovande ut.

Tjänster som erbjuds

Redan idag har du möjlighet att uträtta dina ärenden hos bland annat skatteförvaltningen, FPA samt tullen via en och samma inloggning.

Du har även möjlighet att ta i bruk din digitala myndighetsbrevlåda, d.v.s. ditt konto för elektronisk kommunikation mellan dig och myndigheter. När du aktiverat denna funktion kan du ta emot post från myndigheterna i elektroniskt format och även skicka in uppgifter elektroniskt. Under 2018 kommer flera stora organisationer, t.ex. FPA och skatteförvaltningen, att erbjuda denna tjänst.

Det är Befolkningsregistercentralen på uppdrag av Finansministeriet som bygger upp den gemensamma plattformen som del av den nationella servicearkitekturen (KaPA), där även funktionalitet som fullmakt samt betaltjänst ingår. Arbetet pågår kontinuerligt och portalen förbättras hela tiden.

Projektet Å-KaPA skapar förutsättningar, såväl kunskapsmässiga som tekniska, för att ta i bruk dessa tjänster även inom det offentliga Åland.

Fakta om de olika tjänsterna som erbjuds till medborgaren

Fullmakter
Du som medborgare kan ge, eller få, fullmakt att uträtta någons ärenden digitalt. Gäller både då du agerar privatperson samt företag eller myndighet.

E-identifiering
Datasäker elektronisk identifiering med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort. Endast en identifiering krävs och du har tillgång till alla tjänster.

Meddelanden
Möjliggör elektronisk delgivning för myndigheter till dig som medborgare. Exempelvis svar på din FPA ansökan, meddelande om förtullningsbeslut eller uppgifter om din skatteåterbäring

Nättjänst
Ingångsportal där alla offentliga tjänster finns beskrivna. Du söker enkelt upp all information om den tjänst du behöver.

Betaltjänst
Gör det möjligt att betala tjänster direkt till användarorganisationen i dess e-tjänster, t.ex. ansökan om hembygdsrätt.

 

​För utskriftversion - se bilagor.