Pressrelease: Upphandling ekonomisystem

De åländska kommunerna och kommunalförbunden har tillsammans med Åda Ab tagit fram en upphandling gällande ett gemensamt ekonomisystem. De flesta organisationer använder idag ett ekonomisystem som inte kommer att uppgraderas så att det anpassas mot de kommande lagkraven gällande ekonomisk rapportering. Projektet är ett nödvändigt utvecklingsprojekt och ett stort kliv i rätt riktning gällande IT samordningen på Åland.

John Eriksson, kommundirektör i Jomala och projektägare, ser med glädje på vad denna upphandling för med sig. ”Upphandlingen av ett gemensamt ekonomisystem är ett omfattande samarbete mellan 20 organisationer, samordnat av Åda Ab. Jag vill rikta ett stort tack till projekt- och referensgruppen för det enorma arbete de lagt ner på att ro detta projekt i hamn. Projektet är en viktig milstolpe vad gäller modernisering, effektivisering och samordning av kommunernas arbetssätt - samt otroligt viktigt i och med kommande lagkrav gällande ekonomisk rapportering.”

Katarina Donning, vd på Åda, understryker Johns ord gällande det fina samarbetet och resultatet som tagits fram av samtliga berörda organisationer. ”Upphandlingen kommer finnas tillgänglig på e-avrop.com för alla intresserade parter. I portalen finns möjlighet att ställa frågor gällande materialet och samtliga intressenter får tillgång till alla frågor och svar. Upphandlingsförfarandet har effektiviserats väldigt mycket sedan offentliga Åland tog ibruk denna digitala upphandlingsportal.”

Upphandlingen är upplagd så att systemet ska vara skalbart och därmed kunna anpassas efter de berörda organisationernas olika storlekar och individuella behov. Åda Ab avser teckna ett ramavtal med den vinnande anbudsgivaren under maj månad, därefter avropar organisationerna sin egen tillgång till systemet.