De åländska kommunerna och kommunalförbunden har tillsammans med Åda Ab tagit fram en upphandling...