Styrelsen för Åda Ab utökad

Åda Ab höll extra bolagsstämma onsdag 31 augusti 2016 då styrelsen utökades med ytterligare en styrelseledamot, Anna Dahlman.

För perioden 2016-2017 består styrelsen av sex medlemmar enligt följande: 

Anders Wiklund, ordförande

Runa Tufvesson
Petri Carlsson
Katarina Donning
Kristian Eriksson
Anna Dahlman