Tf vd för Åda Ab

Som vi meddelat tidigare har Katarina Donning utsetts till ny vd för Åda Ab. Katarina inleder sin tjänst måndag 16.1.2017. Avgående vd, Anna-Lena Landereng, avslutar sitt uppdrag vid uppsägningstidens utgång. Fr.o.m. 5.12.2016 och under övergångstiden tjänstgör administrativ koordinator Anette Korpi som t.f. vd för att sköta det löpande arbetet.

Under perioden ber vi om överseende då vissa ärenden kan komma att skjutas på framtiden tills ny vd är på plats.