Upphandling av förnyad hårdvara

Åda Ab anhåller om anbud på leverans av lagring och switchar. Upphandlingen omfattar servrar och lagringslösningar med tillhörande programvara samt närliggande produkter som köps eller licensieras för att ägas eller användas av Åda Ab. Den omfattar även tjänster kopplade till hårdvaran. It-drifttjänster omfattas inte.

Upphandlingen är avslutad.

 

Publicerad 18.10.2016
Uppdaterad 25.1.2017