Upphandling av skrivare

Åda Ab har för avsikt att upphandla skrivare för att tillmötesgå aktieägarnas behov. Avtalstiden kommer att tecknas för 2 år gällande från och med datum för avtalstecknande med option på ytterligare 1+1 år. Uppskattningsvis omfattar avtalet under en 2 års period cirka 500 skrivare med tillbehör och service enligt bilaga 1 Kravspecifikation, skall-krav.

Avtalsperioden är 2 år, från och med att avtalet tecknas, med option till eventuell förlängning på 1+1 år.

Läs mer: Upphandlingar

Publicerad 28.4.2016
Uppdaterad 29.4.2016