Hjälp att hantera klagomål

Har du fått ett klagomål på din sajt? Behöver ni ha någon att diskutera med för hur ni ska hantera klagomålet?

Enligt Landskapslagen 2019:7 har personer rätt att begära ut innehåll i annat format, om de upplever problem med tillgängligheten på webbplatsen. Organisationen ska då inom fyra veckor lämna ut innehållet i tillgänglig form, eller fatta beslut med motivering till varför begäran har avslagits. Om ni får in en sådan begäran kan 7minds hjälpa er med hur ni ska hantera detta.

7minds kan hjälpa er med att hitta alternativ för hur man kan presentera eller utföra tjänsten på ett annat sätt.

Pris för tjänsten: 100€/timme

Beroende på klagomål, tag kontakt för en offert. 

Publicerad 17.11.2020
Uppdaterad 24.8.2022