Minigranskning med tillgänglighetsutlåtande *NYHET*

Detta ingår i granskningen:

  • Minigranskning (av tekniken)
  • Klarspråksgranskning av 5 sidor 
  • Tillgänglighetsutlåtande i enlighet med kommissionens gemomförandebeslut (EU) 2018/1523 av den 11 oktober om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. 

Leveransen sker i form av ett avslutningsmöte samt en rapport innehållande: 

  • beskrivning av de problem som granskningen visar på och hur det försvårar för användare 
  • vilka krav som uppfylls 
  • vilka krav som inte uppfylls 
  • hänvisning av problem till aktuella punkter enligt WCAG:s riktlinjer 
  • förslag på åtgärder och lösningsförslag för hur tillgängligheten kan förbättras, med konkreta förslag, för att uppfylla lagen 
  • tillgänglighetsutlåtande i enlighet med kommissionens gemomförandebeslut (EU) 2018/1523 av den 11 oktober om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. 

Pris för gransningen 1 550 €

Publicerad 1.12.2020
Uppdaterad 24.8.2022