Tillgänglighetsgranskning Basic

Innehåll: 

Granskning av 10 sidor klarspråk samt teknisk granskning av sajten.

Vid ett första möte kommer man överens om vilka sidor som ska klarspråkgranskas. Om man inte har några önskemål kan 7minds ge förslag på sidor som de av erfarenhet vet att är välanvända på en liknande webbplats.

Leveransen sker i form av ett avslutningsmöte samt en rapport innehållande:

  • Beskrivning av de problem som granskningen visar på och hur det försvårar för användare
  • vilka krav som uppfylls
  • vilka krav som inte uppfylls
  • hänvisning av problem till aktuella punkter enligt WCAG:s riktlinjer
  • förslag på åtgärder och lösningsförslag för hur tillgängligheten kan förbättras, med konkreta förslag, för att uppfylla lagen
  • tillgänglighetsutlåtande i enlighet med kommissionens gemomförandebeslut (EU) 2018/1523 av den 11 oktober om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Pris för granskningen: 3 515 €  

Publicerad 17.11.2020
Uppdaterad 24.8.2022