Utbildning i tillgänglighet

Många webbredaktörer har gått grundutbildning i tillgänglighet, vissa har även gått fortsättningsutbildning. Därmed har många goda kunskaper i vad tillgänglighet är och vad som gäller. Men det kan fortfarande vara oklart exakt hur man ska göra i speciella situationer. Det kan även tillkomma nya personer som behöver förstå grunderna. Därför föreslås möjlighet till kurser om ett specifikt ämne på 2-3 timmar, beroende på ämne och omfattning. Förslagsvis hålls kurserna via Teams.

Exempel på kurser på 2-3 timmar kan vara:

  • Digital tillgänglighet för chefer och ansvariga
  • Grunderna i att skriva tillgängliga texter, med rubriker, punktlistor, tabeller och bilder
  • Tillgängliga pdf:er från Word
  • Tillgängliga pdf:er från InDesign
  • Att skriva klarspråk
  • Att texta film
  • Att syntolka film
  • Att planera för film – tänk tillgänglighet redan i produktionen
  • Nyheter inom direktivet

Pris för tjänsten utbildning i tillgänglighet, 3 timmar: 1 645,00 euro