Symboler och händer på en web-design skylt.

Webbplats

Ådas webbplatspaket består av ett funktionellt baspaket för webbplatser i Drupal, funktionella tillvalspaket, samt möjlighet att beställa utvecklings-, design- och copywrite-tjänster enligt den egna organisationens behov och önskemål. I paketlösningen ingår även drift, support och incidenthantering för Drupal-webbplatser som bygger på baspaketet.

Tjänsten har funnits sedan 2015 och upphandlades för tredje gången vintern 2023/2024 i samråd med intressenter från förvaltningsorganisationen för webbplatspaketet.

Närmare beskrivning av tjänsten finns bilagorna Tjänstebeskrivning, SLA och Prislista. Villkor och priser gäller för webbplatser som avropas från och med den 20 maj 2024.

Kontakt och mer information

För mera information, kontakta med tjänsteägare Ida Ericson.