Information till Ådas kunder och användare med anledning av konstaterad samhällssmitta (Covid-19) på Åland

Med anledning av det förhöjda riskläget då samhällssmitta nu har konstaterats på Åland kommer Åda åter ta åtgärder för att begränsa spridningen av Covid-19.

Fr.o.m. denna vecka kommer vi att begränsa närvaron ute hos kund så att endast absolut nödvändiga besök görs och så att ärenden i första hand löses på distans.

I de fall ärendet kräver att ett besök görs ska detta kommas överens om per telefon innan besöket görs och planeras in så att riskerna för smittspridning kan minimeras. Vi kommer att följa kundernas rekommendationer gällande skyddsutrustning vid eventuella besök så att munskydd och visir kan användas om så behövs.

För tillfället är det åter många som ringer och behöver hjälp i samband med att man övergår till distansarbete. Vi ber om förståelse för att det kan bli telefonkö men vi ber er om tålamod – vi svarar så snabbt vi kan.

Om ärendet inte är akut – använd vår webbportal https://helpdesk.ada.ax  för att anmäla ärendet. Uppge då så mycket uppgifter som möjligt så går ärendet snabbare att åtgärda.

Med omtanke om varandra håller vi händerna rena och tillräckligt avstånd. Tillsammans fixar vi det här!