Åländska myndigheter köper varor och tjänster för miljonbelopp varje år och...