Nyheter

16.3.2020 - Pressrelease: Upphandling ekonomisystem
De åländska kommunerna och kommunalförbunden har tillsammans med Åda Ab tagit fram en upphandling gällande ett gemensamt ekonomisystem. De flesta organisationer använder idag ett ekonomisystem som...
Läs mer om Pressrelease: Upphandling ekonomisystem ›
12.3.2020 - Upphandling gällande ekonomisystem för Ålands kommuner och kommunalförbund
Åda Ab inbjuder härmed intresserade ekonomiska aktörer att delta i upphandlingen avseende ett ekonomisystem för 15 st kommuner samt 5 st kommunalförbund.  Upphandlingen avser ett ramavtal med en...
Läs mer om Upphandling gällande ekonomisystem för Ålands kommuner och kommunalförbund ›
12.3.2020 - Upphandling av experttjänster inom webbutveckling i Drupal, digital strategi, copywriter och grafisk formgivning
Upphandling av experttjänster inom webbutveckling i Drupal, digital strategi, copywriter och grafisk formgivning finns nu publicerad på e-avrop. Se denna länk: https://www.e-avrop.com/ada/e-...
Läs mer om Upphandling av experttjänster inom webbutveckling i Drupal, digital strategi, copywriter och grafisk formgivning ›
16.11.2017 - Upphandling av arbetsplatsutrustning
Åda Ab inbjuder intresserade anbudsgivare att delta i upphandling av arbetsplatsutrustning. Läs mer om upphandlingen under Upphandlingar Upphandlingen är avslutad.
Läs mer om Upphandling av arbetsplatsutrustning ›
25.1.2017 - Begäran om information: IT-drift
Åda utvärderar möjligheten att etablera teknisk drift av sin IT plattform hos en strategisk leverantör och framtida partner... Läs mer under Upphandling.
Läs mer om Begäran om information: IT-drift ›
18.10.2016 - Upphandling av förnyad hårdvara
Åda Ab anhåller om anbud på leverans av lagring och switchar. Upphandlingen omfattar servrar och lagringslösningar med tillhörande programvara samt närliggande produkter som köps eller licensieras...
Läs mer om Upphandling av förnyad hårdvara ›
28.4.2016 - Upphandling av skrivare
Åda Ab har för avsikt att upphandla skrivare för att tillmötesgå aktieägarnas behov. Avtalstiden kommer att tecknas för 2 år gällande från och med datum för avtalstecknande med option på ytterligare...
Läs mer om Upphandling av skrivare ›